Termékkínálat

Szolgáltatások

Az én áruházam
Budapest, Fogarasi út
Fogarasi út 28-54.
1148 Budapest
Áruház módosítása
vissza
Áruház módosítása
Nem sikerült megállapítani az Ön tartózkodási helyét.
További áruházak megjelenítése
OBI áruház keresése a térképen

Az Ön böngészőjének beállításai tiltják a cookie-kat. Annak érdekében, hogy a honlap funkciói korlátozás nélkül használhatóak legyenek, kérjük, engedélyezze a cookie-kat, és frissítse az oldalt.

Az Ön webböngészője elavult. Frissítse böngészőjét a nagyobb biztonság, sebesség és élmény érdekében!

A termékértékelési nyereményjáték részvételi feltételei az OBI.hu honlapon


Vegyen részt automatikusan nyereményjátékunkon értékelésével, és nyerjen 60.000 Ft értékű ajándékkártyát!


A termékértékelési nyereményjáték az OBI.hu honlapon a 2021.07.01 - 2021.09.30 közötti időszakban kerül megrendezésre.

A nyereményjátékban való részvétel és a játék lefolyása a következő rendelkezéseken alapul:

 1. Az akció szervezője az OBI Hungary Retail Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (röviden „OBI Magyarország“).

 2. A Promócióban a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt. A Promócióban nem vehetnek részt az OBI Hungary Retail Kft.- vel tulajdonosi, munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, továbbá a Promóció lebonyolításában résztvevő együttműködő partnerek munkavállalói, a Promócióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, valamint ezen személyek - a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott - közeli hozzátartozói.

 3. A nyereményjátékban kizárólag a fent megjelölt időszakban lehet részt venni.

 4. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és az OBI.hu weboldalon történő termékértékelés elküldésével automatikusan zajlik. A termékértékelésnek meg kell felelnie a Termékértékelési feltételeknek és nyilvánossá kell válnia, meg kell jelennie a weboldalon.

 5. A nyertesek kiválasztása a véletlenszerűség elve szerint történik, a nyereményjáték időszakának a végén. A sorsoláson minden olyan vásárló részt vesz, aki az akció időtartama alatt termékértékelést adott le és értékelése nyilvánossá vált. A nyerteseket a nyereményjáték időszakát követően e-mailben értesítjük a termékértékelés során megadott e-mail címen keresztül. A nyereményről való értesítés csak a teljes és helyes e-mail cím megadása esetén tud megtörténni. Az e-mail cím helyességéért a résztvevő maga felel. Az OBI nem tesz utólagos erőfeszítéseket a helyes elérhetőségi adatok megszerzésére.

 6. Minden személy egyszer jogosult arra, hogy a nyereményjátékban részt vegyen. A nyereményjátékban való többszöri részvétel ezáltal nem lehetséges, függetlenül a leadott termékértékelések számától.

 7. Nyereményként 5 darab, egyenként 60.000 Ft értékű ajándékkártya kerül kisorsolásra.

 8. Az ajándékkártya csak valamelyik OBI áruházban történő vásárlás során váltható be, azt nem lehetséges az obi.hu-n történő rendelés során beváltani. A nyeremények készpénzre át nem válthatók. Miután a sorsolás megtörtént és a nyertes a tájékoztató értesítésre visszajelez és ismerteti az OBI-val teljes címadatait, a nyereményt postai úton kapja meg. Ha a nyereményt nem lehet - megkísérelt kapcsolatfelvétel ellenére sem - hat héten belül a nyertes által megadott címre kézbesíteni, a nyeremény elvész.

 9. Az ajándékkártyák érvényességi ideje 1 év, azok valamennyi magyarországi OBI áruházban beválthatók. Beváltásuk online rendelés során nem lehetséges. A fennmaradó egyenleg készpénzben történő kifizetése nem lehetséges. A kártya elvesztése vagy sérülése miatt a nyertesnek nem jár kártérítés. Az egyenleg lekérdezése és az Általános Üzletszabályzat megtekintése az obi.hu weboldalon lehetséges.

 10. A nyereményre vagy az esetleges kártérítésre vonatkozó követelés nem ruházható át harmadik személyre.

 11. Az OBI fenntartja a jogot, hogy a nyerteseket és azok nyereményeit név szerint megnevezze weboldalán, hírlevelében vagy a vállalat Facebookon oldalán (a cím és egyéb adatok megemlítése nélkül, pl. Márton M. Mintavárosból). A nyertesek internetes felületeken való kihirdetése nem garantált.

 12. A résztvevő a nyilvánosságra hozatal ezen formájával egyetért.

 13. Az OBI fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül félbeszakítsa vagy befejezze a nyereményjátékot. Az OBI ezt a lehetőséget különösen akkor érvényesíti, ha technikai vagy jogi okokból kifolyólag nem biztosított a nyereményjáték szabályszerű lefolytatása.

 14. A jogi út kizárt.

 15. A magyar jog alkalmazandó az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) kizárásával. Amennyiben a résztvevő az Európai Unióban lakhellyel rendelkező fogyasztó, adott esetben a lakóhelye szerinti ország joga érvényesíthető, ha kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályokról van szó.

 16. Ha ezen feltételek bármelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, akkor a fennmaradó részvételi és lebonyolítási feltételek érvényessége változatlan marad.

 17. A részvételi és lebonyolítási feltételeket az OBI bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül megváltoztathatja. A nyeremény átadásának feltételeire vonatkozó kiegészítések és kiegészítő megállapodások csak írásban rögzített formában érvényesek.

 18. Adatvédelem

 19. a) A nyereményjátékban való részvétel és a nyereményjáték lefolytatása 

  A nyereményjátékban történő részvétel és a játék lefolytatása érdekében a termék értékelése során használt nevét és e-mail címét eltároljuk (lásd a 4. pontot). Nyeremény esetén az ajándékkártya kézbesítéséhez szükséges, hogy a nyertesek ismertessék az OBI-val címüket (keresztnév és vezetéknév megadása, valamint utca neve, házszám, irányítószám és város), melyre az ajándékkártya elküldhető (lásd a 7. pontot). Az előbb megnevezett adatokat – amennyiben Ön nem regisztrált hírlevelünkre – az OBI kizárólag a nyereményjáték lebonyolításához használja fel. Címe a nyereményjáték befejezését követően törlésre kerül, amennyiben jogilag nem áll fenn tárolási kötelezettség. Ettől függetlenül a termékértékelés keretében megadott személyes adatok továbbra is felhasználásra kerülnek az Adatkezelési tájékoztatónkban foglaltaknak megfelelően (lásd az Adatkezelési tájékoztatónk C/10. pontját). A nyereményjáték lefolytatása érdekében az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikkelye (1) bekezdésének 1. a) pontja szerint. Abban az esetben, ha a törvény szerint megőrzési kötelezettség áll fenn, az adatok kezelése a GDPR 6. cikkelye (1) bekezdésének 1. c) pontja alapján történik. Önnek jogában áll adatainak kezeléséhez adott beleegyezését a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a jóváhagyás alapján a visszavonásig terjedő adatkezelés jogszerűségét.

  b) Az érintettek jogai
  Tájékoztató az Ön mint „érintett személy“ jogairól a GDPR alapján: A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk, 1, 2. bek.) A helyesbítéshez (GDPR 16. cikk) ill. törléshez való jog (GDPR 17. cikk) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) A visszavonás joga (GDPR 7. cikk, 3. bek.) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk).

  c) Adatkezelő
  Adatkezelő: OBI Hungary Retail Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-720494, telefonszám: +36-80-212223.

  Adatvédelmi kérdésekkel bármikor fordulhat hozzánk az alábbi elérhetőségeinken:

  OBI Hungary Retail Kft.,
  1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.,
  telefonszám: +36-80-212223,
  e-mail: uzenet@obi.hu

  d) Kiegészítő információk
  Adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a https://www.obi.hu/disclaimer/ oldalon talál.
Vissza a lap tetejére